Misyon

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemizin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, bilimsel ve sosyal konularda uluslararası ilişkilerimizi geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmek üzere kurulmuştur. Üniversitemiz stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda akademik ve idari faaliyetleri yürütmek, Ulusal Ajans ile koordinasyonu sağlamak, Programa ilişkin hedef bütçeyi planlamak, bu doğrultuda hareketlilik başvurusunda bulunmak ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen yıllık bütçeyi en etkin şekilde kullanarak mümkün olan en fazla sayıda hareketliliği gerçekleştirmek, hareketlilikte kaliteyi sağlamak için gerekli önlemleri almak ana hedefimizdir. Erasmus+ ve Mevlâna Değişim Programları vasıtasıyla öğrencilerimizi ülke dışında kariyer yapabilecek, Avrupa ve Avrupa Dışındaki Ülkelerde çalışabilecek, bölgesel ve küresel ekonomik pazara katkıda bulunabilecek seviyede yetenekli düzeye getirme misyonunu üstlenmektedir.

Vizyon

Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak üniversitemizin sahip olduğu kalite geliştirme, inovasyon mükemmelliği ve eğitim öğretim kurumları düzeyinde uluslararasılaşmanın geliştirilmesi, uluslararası öğrenciler ve akademik personel için bir merkezi olunması ve dünya çapında bir üniversite olarak tanınması hedefleri doğrultusunda Avrupa, Asya, Amerika ve Avustralya kıtalarında yeni ülkeler ve yeni üniversiteler ile iş birliği kurarak ve yeni bağlantılar geliştirerek uluslararası düzeyde araştırma ortaklıkları kurmayı ve yine uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

09 Kasım 2017, Perşembe 2505 kez görüntülendi