Misyon

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemizin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, bilimsel ve sosyal konularda uluslararası ilişkilerimizi geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmek üzere kurulmuştur. Üniversitemiz stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda akademik ve idari faaliyetleri yürütmek, Ulusal Ajans ile koordinasyonu sağlamak, Programa ilişkin hedef bütçeyi planlamak, bu doğrultuda hareketlilik başvurusunda bulunmak ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen yıllık bütçeyi en etkin şekilde kullanarak mümkün olan en fazla sayıda hareketliliği gerçekleştirmek, hareketlilikte kaliteyi sağlamak için gerekli önlemleri almak ana hedefimizdir. Erasmus+ ve Mevlâna Değişim Programları vasıtasıyla öğrencilerimizi ülke dışında kariyer yapabilecek, Avrupa ve Avrupa Dışındaki Ülkelerde çalışabilecek, bölgesel ve küresel ekonomik pazara katkıda bulunabilecek seviyede yetenekli düzeye getirme misyonunu üstlenmektedir.

Vizyon

Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak üniversitemizin sahip olduğu kalite geliştirme, inovasyon mükemmelliği ve eğitim öğretim kurumları düzeyinde uluslararasılaşmanın geliştirilmesi, uluslararası öğrenciler ve akademik personel için bir merkezi olunması ve dünya çapında bir üniversite olarak tanınması hedefleri doğrultusunda Avrupa, Asya, Amerika ve Avustralya kıtalarında yeni ülkeler ve yeni üniversiteler ile iş birliği kurarak ve yeni bağlantılar geliştirerek uluslararası düzeyde araştırma ortaklıkları kurmayı ve yine uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

2024 Hedefler ve Olası Riskler

HEDEF SIRA NO İLGİLİ STRATEJİK HEDEF 2024 YILI BİRİM HEDEFLERİ RİSKLER
1 H.1.4.* H1: Değişim programları kapsamında 137 öğrencinin yurt dışına hareketlilik gerçekleştirmesi 137 öğrenci için yeterli hibemiz bulunmaktadır. Buna karşın yeterli dil seviyesi olan öğrenci bulunmaması sebebiyle düşük sayıda başvuru olabilir. Buna karşı önlem olarak birimimiz 2024 Mart ayı içerisinde de bir yabancı dil sınavı planlamaktadır. Aynı şekilde öğrencilerin vize alamaması sebebiyle seçilen öğrencilerin hareketlilik gerçekleştirememesi durumu bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine hibe almaya hak kazanan öğrencilerin mücbir sebeplerle feragat etmesi söz konusudur. Bu duruma karşın da mücbir sebeplerle feragat eden öğrenciler hariç puan kesintisi uygulaması yapılarak önlem almaya çalışılmaktadır.
2 H.1.3.* H2: Değişim programları kapsamında 30 öğrencinin üniversitemize hareketlilik gerçekleştirmesi Gelen öğrenci sayısı konusundaki en büyük risk fakültelerin İngilizce ders açma taleplerini reddetmesidir. Bu hususta gerekli önlemlerin Üniversite yönetimi tarafından alınması gerekmektedir. Yine önlem olarak Merkez Müdürlüğümüz yurt dışında çeşitli organizasyonlarda Üniversitemizin tanıtımını gerçekleştirerek bu riski ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.
3 H.1.2.* H3: Değişim programları kapsamında yurt dışına 63 giden personel hareketliliği gerçekleştirmek 2023 yılında KA131, KA171 ve Konsorsiyum Sözleşme toplamlarında hedeflenen giden personel sayısıdır. İlgili personel sayısı için yeterli başvuru bulunmaktadır. Bu sayının yeterli personel başvurusu olması sebebiyle rahatlıkla gerçekleştirileceği düşünülmektedir.
4 H.1.1.* H4: Değişim programları kapsamında üniversitemize 50 gelen personel hareketliğinin gerçekleştirilmesi Merkez Müdürlüğümüz tarafından bu sayıyı yakalamak için Uluslararası Hafta düzenlenmesi planlanmaktadır. Herhangi bir felaket ya da salgın olmaması durumunda faaliyet gerçekleştirilerek bu hedefe ulaşılması planlanmaktadır.
5 H.1.3. H5: Yıl içerisinde en az 10 kurumlar arası anlaşma imzalanması Mevcut anlaşma sayımız oldukça yüksektir. Fakat bu yüksek sayıda anlaşmanın niteliğinin incelenerek nicelikten ziyade niteliğin artırılması hedeflenmektedir. Bu açıdan da çok sayıda yeni anlaşma yerine yeni nitelikli anlaşmaların kuruma kazandırılması planlanmaktadır.
6 H.4.3.* H6: Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen proje bütçelerinin en az %90’ının kullanılması Olağan koşullar altında hedefe ulaşılacağı düşünülmektedir.
7 H.3.3.* H7: Her yıl Erasmus+ faaliyetlerini tanıtıcı en az 15 etkinlik ve bilgilendirme toplantısının yapılması Merkez Müdürlüğü personelin yeterli olması ve ofis içi iş yüklerinin buna olanak tanıması durumunda hedefe ulaşılacağı ön görülmektedir.
8 H.3.1.* H8: Uluslararası ikili işbirliklerinin güçlendirilmesi ve anlaşma yapmak amacıyla toplam 22 yurt dışı ve 5 yurt içi kurum ve staj yeri ziyaretinde bulunması Olağan koşullar altında ve yeni hedefler doğrultusunda ulaşılabileceği düşünülmektedir.
9 H.4.2.* H9: Afyon Kocatepe Üniversite tarafından verilen hizmet içi eğitimlere ve Türkiye Ulusal Ajansı ile Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen eğitimlere/bilgilendirme toplantılarına/seminerlere ofis personelinin en az %50’sinin katılım sağlaması Olağan koşullar altında ulaşılabileceği düşünülmektedir.
10 H.1.3.* H10: Ofis personelinin en az 2 prestijli uluslararası fuar vb. organizasyona katılarak Üniversitemizi tanıtıcı faaliyet gerçekleştirmesi Uluslararası fuar vb. organizasyonlarına katılım maliyeti ve vize engelleri gibi durumlar risk oluşturabilmektedir.

 

Geçmiş Yıllara Ait Hedefler, Riskler ve Gerçekleşme Durumları

2023 Hedefleri ve Olası Riskler

2023 Hedef Ulaşılma Durumu

Son Güncelleme: 18 Ocak 2024

09 Kasım 2017, Perşembe 3337 kez görüntülendi