Misyon

Afyon Kocatepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Üniversitemizin uluslararası platformlarda tanıtımını yapmak, bilimsel ve sosyal konularda uluslararası ilişkilerimizi geliştirmek, öğrenciler ve akademik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmek üzere kurulmuştur. Üniversitemiz stratejik planında yer alan hedefler doğrultusunda akademik ve idari faaliyetleri yürütmek, Ulusal Ajans ile koordinasyonu sağlamak, Programa ilişkin hedef bütçeyi planlamak, bu doğrultuda hareketlilik başvurusunda bulunmak ve Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen yıllık bütçeyi en etkin şekilde kullanarak mümkün olan en fazla sayıda hareketliliği gerçekleştirmek, hareketlilikte kaliteyi sağlamak için gerekli önlemleri almak ana hedefimizdir. Erasmus+ ve Mevlâna Değişim Programları vasıtasıyla öğrencilerimizi ülke dışında kariyer yapabilecek, Avrupa ve Avrupa Dışındaki Ülkelerde çalışabilecek, bölgesel ve küresel ekonomik pazara katkıda bulunabilecek seviyede yetenekli düzeye getirme misyonunu üstlenmektedir.

Vizyon

Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak üniversitemizin sahip olduğu kalite geliştirme, inovasyon mükemmelliği ve eğitim öğretim kurumları düzeyinde uluslararasılaşmanın geliştirilmesi, uluslararası öğrenciler ve akademik personel için bir merkezi olunması ve dünya çapında bir üniversite olarak tanınması hedefleri doğrultusunda Avrupa, Asya, Amerika ve Avustralya kıtalarında yeni ülkeler ve yeni üniversiteler ile iş birliği kurarak ve yeni bağlantılar geliştirerek uluslararası düzeyde araştırma ortaklıkları kurmayı ve yine uluslararası düzeyde eğitim-öğretim faaliyetleri gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

 

Hedefler
1.    Değişim programları kapsamında yurt dışına giden öğrenci sayısının %5 artırılması H.1.4.
2.    Değişim programları kapsamında üniversitemize gelen öğrenci sayısının %5 artırılması H.1.3.
3.    Değişim programları kapsamında yurt dışına giden personel sayısında son üç (3) yıl ortalamasının altında kalmamak H.1.2.
4.    Değişim programları kapsamında üniversitemize gelen personel sayısında son üç (3) yıl ortalamasının altında kalmamak H.1.1.
5.    Yapılan kurumlar arası anlaşmaların her yıl %5 artırılması H.1.3.
6.    Ulusal Ajans tarafından üniversitemize tahsis edilen proje bütçelerinin en az %90’ının kullanılması H.4.3.
7.    Her yıl Erasmus+ faaliyetlerini tanıtıcı en az 15 etkinlik ve bilgilendirme toplantısının yapılması H.3.3.
8.    Uluslararası ikili işbirliklerinin güçlendirilmesi amacıyla görevli her ofis personelinin en az 2 yurt dışı ve 1 yurt içi kurum ve staj yeri ziyaretinde bulunması H.3.1.
9.    Afyon Kocatepe Üniversite tarafından verilen hizmet içi eğitimlere ve Türkiye Ulusal Ajansı ile Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen eğitimlere/bilgilendirme toplantılarına/seminerlere ofis personelinin en az %50’sinin katılım sağlaması H.4.2.

 

Hedeflere Yönelik Riskler
1.Hedef Riskler -Öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin yetersiz olması

-Yeterli öğrenci başvurusunun alınamaması

-Öğrenciye verilen hibelerin yetersiz kalması (Ekonomik sebepler)

-Mücbir sebeplerin ortaya çıkması (Pandemi, savaş, doğal afetler)

2.Hedef Riskler -Üniversitenin ve şehrin yurtdışında yeterince tanınmaması

-İngilizce ders havuzunun bazı programlar için yetersiz olması

-Eğitim dili İngilizce olan program sayısının az olması

-Üniversitenin sosyo-kültürel açıdan tanıtımının az olması

-Mücbir sebeplerin ortaya çıkması (Pandemi, savaş, doğal afetler)

3.Hedef Riskler -Tahsis edilen bütçenin yetersiz kalması

-Yurtdışındaki kurumlardan davet mektubu alınamaması

-Mücbir sebeplerin ortaya çıkması (Pandemi, savaş, doğal afetler)

-Özellikle idari personelin yabancı dil seviyesinin yetersizliği

4.Hedef Riskler -Üniversitenin ve şehrin yurtdışında yeterince tanınmaması

-Hava yolu ulaşım seferlerinin sınırlı olması

-Mücbir sebeplerin ortaya çıkması (Pandemi, savaş, doğal afetler)

5.Hedef Riskler -Anlaşma sayılarında belirgin farkların ortaya çıkması (Erasmus+ kapsamında ikili anlaşmalar 7 yıllık olarak yapılmaktadır. 2014-2021 dönemi anlaşmaları sona erdiği için yeni dönemde bazı anlaşmalar yenilenmeyebilir).

-İngilizce ders havuzunun yetersiz olması

-Eğitim dili İngilizce olan program sayısının az olması

-Öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin yetersiz olması

-Üniversitenin uluslararası akademik tanınırlığının yetersizliği

6.Hedef Riskler -Yeteri kadar başvuru alınamaması

-Mücbir sebepler yüzünden (pandemi, savaş, doğal afetler) hareketliliklerinin gerçekleştirilememesi

-İkili anlaşmaların iptal edilmesi (Karşılıklı hareketliliklerde giden öğrenci sayısının fazla, gelen öğrenci sayısı düşük olması)

-Ulusal düzeyde yapılan konsorsiyum projelerinde ortak üniversitelerin hibeyi zamanında kullanamaması

7.Hedef Riskler -Yeteri kadar öğrencinin katılmaması

-Akademik ve idari personelin bu tür etkinliklere ilgisinin az olması

-Ofis personel sayısının yetersizliği

8.Hedef Riskler -Kabul mektubu, görevlendirme, pasaport gibi işlemlerin gecikmesi

-Mücbir sebeplerin ortaya çıkması (Pandemi, savaş, doğal afetler)

-Eğitim-öğretim dönemi içerisinde personelin akademik yükünün olması

9.Hedef Riskler -Ofis personelinin üzerindeki iş yükünün fazla olması
09 Kasım 2017, Perşembe 3147 kez görüntülendi