Dr. Öğr. Üyesi̇ Günnur PEŞMEN

Koordinatör

:0272 218 1563
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Ezgi̇ GÜREL


:0272 218 1566
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Merve MALAK


:0272 218 1562
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Ni̇lda HOCAOĞLU


:0272 218 1567
:
:Akademik CV

Öğr. Gör. Turan ULAŞ


:0272 218 1569
:
:Akademik CV