ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ FAALİYETİ:

 

Ortak Ülkeler (Avrupa Dışı Ülkeler) ile öğrenci hareketliliği üç şekilde gerçekleştirilir:

-Öğrenim Hareketliliği

-Staj Hareketliliği

-Birleştirilmiş Hareketlilik (Aynı anda/peş peşe öğrenim ve staj)

Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine, yükseköğretim kurumlarında örgün eğitime kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açık öğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz. Hibeler yalnızca aşağıdaki faaliyetlerin takip edilmesi için verilir:

– Program Ülkesinde (Avrupa Birliği Üye Ülke) Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dâhil olmadığı), tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları

-Ortak Ülkelerden (Avrupa Dışı Ülkeler) birinde bulunan bir yükseköğretim kurumunda diploma/derecenin tanınmasının ana parçası olan, tez hazırlıklarını da içeren (fakat öğrenim programını oluşturan araştırma çalışmaları dışında kalan araştırma ödevleri ve harici araştırma çalışmalarının dâhil olmadığı), tam zamanlı ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora çalışmaları

– Program ya da Ortak Ülke yükseköğretim kurumu tarafından öğrencinin öğrenim programının bir parçası olarak tanınan zorunlu veya isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek tam zamanlı stajlar

Tam zamanlı öğrenci, henüz diploma/derecesinin gerektirdiği çalışmalarını (kredilerini) tamamlamamış ve bir yarıyılda 30 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) veya buna denk gelen kredi karşılığı iş yükü olduğu öngörülen öğrencidir.

Tam zamanlı staj, öğrencinin faaliyeti süresi boyunca tam mesai günü esasına göre yaptığı stajdır.

 

1.Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

Faaliyet, program ve ortak ülke yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yapmak üzere bir tam akademik yıl için 60 AKTS, iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi/alınması beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar ettirilir.

 

2.Staj Hareketliliği Faaliyeti

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede ya da uygun bir işyerinde staj yapmasından ibarettir. Bir yükseköğretim kurumunda ders takip edilmesi staj faaliyeti olarak değerlendirilmez. Staj faaliyeti, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora kademelerinde gerçekleştirilebilir. Mümkün olduğunca, stajın öğrencinin müfredatının bir parçası olması beklenmektedir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Mezuniyet sonrası staj imkânı bulunmamaktadır. Staja ev sahipliği yapabilecek kurum/kuruluşlar aşağıdakilerden biri olabilmektedir:

-İş piyasasında ya da eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında aktif olarak faaliyet gösteren özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş

-Program Ülkesinde yer alan Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi (ECHE) sahibi yükseköğretim kurumları ile ortak ülkede yer alan yükseköğretim kurumları

Aşağıdaki kurum/kuruluşlar ise staj faaliyeti gerçekleştirmek için uygun değildir:
– AB kurumları ve AB organları (Detaylı listeye https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies_en bağlantısından ulaşılabilmektedir.)
– AB programlarını yürüten Ulusal Ajans, Ulusal Erasmus+ Ofisleri vb. kuruluşlar.

Önemli Not: Öğrencilerin staj yapacağı yer Erasmus+ KA171 Projesi kapsamında önceden hibe alınan yerdir. Öğrencilerin farklı bir stay yeri bulmaları mümkün değildir!

 

3.Birleştirilmiş Hareketlilik

Staj hareketliliği faaliyetinin öğrenim hareketliliği faaliyetine entegre edilerek, öğrenim ve staj faaliyetlerinin tek bir faaliyet olarak yürütülmesine imkan sağlayan faaliyet çeşididir. Başka bir ifade ile birleştirilmiş faaliyet, öğrencinin öğrenim programının bir parçası olarak staj yapmasını da içeren bir faaliyettir. Bu faaliyet çeşidi, raporlamalarda öğrenci öğrenim hareketliliği” olarak raporlanır ve kullanılan hibe öğrenci öğrenim hareketliliği hibesinden düşer.

Birleştirilmiş faaliyette:
a. staj faaliyeti, öğrenim hareketliliği gerçekleştirmek üzere gidilen yükseköğretim kurumunun gözetiminde gerçekleştirilir (eğer mümkünse, öğrenci gidilen yükseköğretim kurumunun sunduğu kolaylıklardan faydalanmaya devam eder: yurt, öğrenci ulaşım kartı vb)
b. iki faaliyet eş ya da ardışık zamanlı olarak gerçekleştirilebilir.Birleştirilmiş faaliyet, öğrenci faaliyete başlamadan önce, öğrencinin öğrenim ve stajını birlikte yapacak şekilde planlanmalı ve öğrenim anlaşması bu şekilde düzenlenmelidir.Dolayısı ile birbirini takip eden her öğrenim ve staj faaliyeti birleştirilmiş faaliyet değildir. Öğrenim hareketliliği olarak faaliyetine başlayan bir öğrencinin birleştirilmiş faaliyetten yararlandırılması için faaliyetine staj faaliyeti eklenerek süresi uzatılamaz. Aynı şekilde staj hareketliliği olarak faaliyetine başlayan bir öğrencinin faaliyetine öğrenim faaliyeti eklenerek süresi uzatılamaz.

Birleşik faaliyet en az 3 an fazla 12 ay sürebilir. Öğrencinin staj faaliyetini öğrenim ile birleşik olarak gerçekleştirmesi, özellikle ortak ülkede bir işletmede gerçekleştirilecek staj faaliyeti için önerilmektedir.

 

GİDEN ÖĞRENCİ İÇİN HİBELER:

Giden öğrenciler için aylık 700 euro (gidilen ülke fark etmeksizin) verilmektedir. Ancak hibe aylık olarak değil Erasmus+ kapsamında yurt dışında kalınan gün başına hesaplanmaktadır. Buna ek olarak öğrencilere aşağıdaki tabloda yer alan km bazında ulaşım desteği verilmektedir:

Elde Edilen “KM” Değeri: Hibe Miktarı:
20-99 km arası 20 euro
100-499 km arası 80 euro
500-1999 km arası 275 euro
2000-2999 km arası 360 euro
3000-3999 km arası 530 euro
4000-7999 km arası 820 euro
8000 km ve üzeri 1500 euro

 

HAZIRLANMASI GEREKEN BELGELER:

Öğrenim Hareketliliği için:

-Başvuru Formu (Karşı üniveristeden alınacak)

-Pasaport Fotokopisi

-İngilizce Transkript

-Yabanci Dil Bilgisi

-İngilizce CV

-Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) Boş Belge için tıklayınız.

 

Staj Hareketliliği için:

-Başvuru Formu (Karşı üniversiteden alınacak)

-Pasaport Fotokopisi

-İngilizce Transkript

-Yabancı Dil Belgesi

-İngilizce CV

-Staj için Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) Boş Belge için tıklayınız.(Sadece giden öğrenci staj için 19,20 ve 21. sayfa doldurulacaktır)

Birleştirilmiş Hareketlilik (Öğrenim ve Staj):

Yukarıda listelenen bütün belgeler aynıdır. Sadece birleştirilmiş hareketlilik için yukarıda verilen verilen öğrenim anlaşmasının (learning agreement) 9, 10, 11, ve 12. sayfaları doldurulacaktır. 

 

Detaylı bilgiler için lütfen Türk Ulusal Ajansı’nın yayınladığı Uygulama El Kitabı’nı okuyunuz:

2020 Uygulama El Kitabı (Temiz metin) için tıklayınız.

30 Kasım 2018, Cuma 10963 kez görüntülendi