PERSONEL HAREKETLİLİĞİ FAALİYETLERİ:

 

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

 

1. Personel Ders Verme Hareketliliği – Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)

 

Personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 1 hafta ve 2 gün sürecek bir faaliyette en az 11 saat ders verilmesi zorunludur).

2. Personel Eğitim Alma Hareketliliği – Staff Mobility for Staff Training (STT)

 

Personel eğitim alma hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, Ortak Ülkelerin birinde bir yükseköğretim kurumunda eğitim almasına veya Ortak Ülkedeki bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 5 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet
geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz. Mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir. Personel eğitim alma faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders eğitim alma faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler (ve üniversitenin kararına bağlı olarak, seyahat günleri için) için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training – Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.

Önemli Not: Personelin ziyaret edeceği üniversiteler, proje kapsamında hibe alınan üniversitelerdir. Bu nedenle personelin ilgili ilan dışındaki bir üniversite ile hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün değildir.

 

GEREKLİ BELGELER:

 

Hareketlilik Öncesi:

-Seçim Kriterleri için tıklayınız.

-Hareketlilik Anlaşması (Mobility Agreement)

Ders Verme için boş belge için tıklayınız.

Eğitim Alma için boş belge için tıklayınız.

-Kabul Mektubu

-Görevlendirme Yazısı. Örnek görevlendirme dilekçesi için tıklayınız.

-Banka Hesap IBAN No (Euro)

-Hibe Sözleşmesi (UİM tarafından düzenlenir)

-Pasaport Bilgisi

 

Hareketlilik Sonrası:

-Sertifika (Teaching veya Training için)

-Uçak Bileti

-Pasaport Giriş Çıkışları

-Online Nihai Raporun Tamamlanması

 

GÜNLÜK HİBE MİKTARLARI:

Bireysel Destek: 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak
hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Gönderen Ülke  Kabul Eden Ülke  Günlük Hibe Miktarı (avro)
Türkiye Ortak Ülke 180
Ortak Ülke Türkiye 140

Ulaşım Desteği:

Elde Edilen “KM” Değeri: Hibe Miktarı
20-99 km arası 20 euro
100-499 km arası 80 euro
500-1999 km arası 275 euro
2000-2999 km arası 360 euro
3000-3999 km arası 530 euro
4000-7999 km arası 820 euro
8000 km ve üzeri 1.500 euro
02 Ocak 2020, Perşembe 2603 kez görüntülendi