1. Öğrenci döndükten en geç 30 gün sonra dönüş belgelerini UİM’ye teslim eder.
    1. Öğrencilerin dönüş belgeleri:
    2. Transcript of Records, öğrenim anlaşmasında alınacağı taahhüt edilen derslerin hepsinin öğrenim anlaşmasındaki kredileri ve dönem sonunda alınan notlarını belirten imzalı, mühürlü orijinal belge
  • Katılım Sertifikası, karşı kurum tarafından öğrenci adına düzenlenmiş, öğrenim görülen tarihleri belirten imzalı, mühürlü orijinal belge
  • Öğrenci Nihai Rapor Formu
  1. Dönüş işlemlerinin tamamlanması için öğrencinin Öğrenim Protokolü ve Karşı Kurumdan mühürlü imzalı gelen transkripti üst yazıyla ilgili fakülteye gönderilir. Bölüm Koordinatörü Yönetim Kurulu Kararını onaylanması için Rektörlüğe ve bilgilendirme amaçlı UİM’ye gönderir. Rektörlük onayı Öğrenci İşleri’ne gönderilir.
  2. İşlemleri tamamlanan öğrencinin dosyası sorumlu personel tarafından kontrol edilir.
  3. Öğrencinin geriye kalan %20’luk hibesinin ödenmesi için tüm belgelerin istenilen şekilde eksiksiz olması gerekmektedir. Öğrencinin evrakları kontrol edildikten sonra Transkript başarısına göre öğrencinin ödemesi yapılır. Örneğin, öğrenci derslerinin hepsinde başarılı olmuşsa geriye kalan bursunun hepsini alır. 
31 Aralık 2015, Perşembe 1072 kez görüntülendi