DİPLOMA EKİ(DE) NEDİR? 
Diploma eki (DS), yüksek öğretim diplomasına yapılan bir ek olup uluslararası şeffaflığın geliştirilmesi, elde edilen diploma, derece, sertifika gibi kazanımlarınakademik ve profesyonel anlamda tanınmasını kolaylaştırmayı amaçlar. DS, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilmiş bir modeli temel alır. DS yapılan çalışmaların tipi, seviyesi, içeriği, durumu konusunda tamamlayıcı bir tanımlama yapılması amacıyla verilir. DS normalde verilen diplomaya eşlik eder ve ancak diploma ile birlikte geçerliliği vardır. DS yüksek öğrenimde şeffaflığı sağlar. Ayrıca değişim ve yaşam boyu öğrenime girişe yardımcı olur ve kazanımlar konusunda adil ve bilinçli bir şekilde değerlendirilme sağlar. DS bir CV, alınan derecenin orijinal belgesinin yerine geçecek bir belge veya transkript değildir. 

DS, Üniversitemizde bir üniversite derecesini tamamlayan ve diploma almaya hak kazanan öğrencilerinin aldıkları diplomalarına otomatik olarak eklenir. Diploma eki ilgili kişinin eğitimi hakkında detaylı bilgi yanında Türkiye'deki yüksek öğretim sistemi hakkında da bilgi verir. 

DS' İN YARALARI NEDİR? 
Öğrenciler için: 
•Elde edilen başarıların ve yetkinliklerin objektif ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlar. 
•Daha kolay anlaşılabilir ve yurtdışında daha kolay kıyaslama yapılabilir bir belgedir. 
•Çalışma süresi boyunca elde edilen becerilerin, akademik çalışmaların tam tanımlamalarını içerir. 
•Yurt dışında iş olanakları veya daha ileri eğitim için kolaylık sağlar. 

Üniversiteler için: 
•Avrupa çapında belirli bir kalite seviyesini gösterecek, 
•Şeffaflık, 
•Tanınma, 
•Prestij.

04 Ocak 2016, Pazartesi 3526 kez görüntülendi