Kalite Sorumlusu

Dr.Öğr.Üyesi Günnur PEŞMEN   

e-posta: gpesmen@aku.edu.tr 

HIZLI ERİŞİM