OLS (ONLINE LANGUAGE SUPPORT)

OLS sistemi, Erasmus+ döneminde desteklenecek hareketlilik faaliyetlerinin kalitesini arttırmak üzere Komisyon Yürütme Ajansı tarafından hazırlatılan ve 1 Ekim 2014 tarihi itibari ile yükseköğretim öğrencilerinin faydalanabileceği online dil sınavları ile dil kursu modüllerinden oluşan bir sistemdir.

OLS sistemi, yükseköğretimde uzun dönem hareketlilik (2 ila 12 ay arası) gerçekleştirecek kişilerin faydalanabileceği bir destektir.

OLS bünyesinde yer alan dil sınavları 2 ay ve üzeri faaliyet gerçekleştirecek tüm öğrencilerin faaliyet öncesi ve sonrasında almaları zorunlu olan sınavlardır.

Hareketlilik öncesi ve sonrasında yapılacak dil sınavları ile dil kursları öğrencilerin öğrenim görecekleri/staj yapacakları dilde olmalıdır.

Dil kursu ancak ilk sınavını tamamlayan öğrencilere verilebilmektedir.

Sınav sonrası öğrencilerin alacakları notlar programa katılımlarını etkilemeyecektir. Öğrencilerin sınavları alıp, bilgi seviyelerini ortaya koymaları beklenmektedir. OLS üzerinden yapılacak dil sınavlarının amacı öğrencilerin faaliyet öncesi ve sonrasındaki dil becerilerini ölçüp Erasmus sürecinin öğrencinin dil becerisi üzerine etkisini ölçmektir. Bu kapsamda öğrencilerin sınava dâhil olup bilgi seviyelerini ortaya koymaları beklenmektedir. Alınacak notlar öğrencilerin programa katılımlarını olumlu ya da olumsuz etkilemeyecektir. Geçme-kalma gibi bir durum söz konusu değildir.

OLS için öğrencinin e-posta adresini düzenli bir şekilde kontrol etmesi gerekmektedir.

16 Temmuz 2019, Salı 1972 kez görüntülendi