AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Hassas Görevler Listesi

 

 

 

Doküman No          : 01

İlk Yayın Tarihi      : 23.12.2022

Revizyon Tarihi      :

Revizyon No          : –

Birim* Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü
Sıra No İlgili Birim** Hassas Görev Sorumlu Personel Sorumlu Yönetici*** Risk Düzeyi**** Görevin Yerine Getirilmeme Sonucu Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller
1 Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje yönetiminin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak Harcama Yetkilisi (Müdür) Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yüksek 1. Projelerin verimli bir şekilde yürütülememesi

2. Hibenin istenilen düzeyde kullanılamaması

 

1. Yönetim kuruluna düzenli olarak rapor sunulması

 

2 Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje katılımcılarına ödenen miktarın doğruluğunun kontrol edilmesi Gerçekleştirme Görevlisi (Müdür Yardımcıları) Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yüksek 1. Proje katılımcı ödemelerinde veya satın almalarda yanlış miktarlarda ödeme gerçekleştirilmesi 1.Veri giriş sistemi üzerinden tutarların kontrol edilmesi

2. Gerçekleştirme görevlisinin ödemeyi kontrol etmesi

3. Harcama yetkilisinin ödemeyi kontrol ederek onaylaması

3 Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Mali ödemelerin doğru projeden ödenmesi Muhasebe Veri Giriş Görevlisi (Bilgisayar İşletmeni) Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yüksek 1. Yanlış projelerden hibe aktarımını gerektirmesi

2. Kur farkının personele rücu ettirilmesi

 

1.Veri giriş sistemi üzerinden proje numarasının kontrol edilmesi

2. Gerçekleştirme görevlisinin proje numarasını kontrol etmesi

3. Harcama yetkilisinin proje numarasını kontrol ederek onaylaması

4 Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Mali ödemelerin doğru ve zamanında yapılması Muhasebe Veri Giriş Görevlisi (Bilgisayar İşletmeni) Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yüksek 1. Proje katılımcılarının ödemelerini geç alması

 

1. Proje katılımcılarının hareketlilik evraklarını ve sözleşmelerini en az 1 ay öncesinde tamamlaması

2. Veri giriş görevlisi, gerçekleştirme görevlileri ve harcama yetkilisi tarafından sürecin devamlı takip altında bulundurularak kontrol edilmesi

5 Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Ulusal Ajansına zamanında proje başvurularının yapılması Proje Yürütücüsü (Uzmanlar) Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yüksek 1. Hibe alınamaması ve mevcut proje yılında öğrenci ve personel hareketliliği gerçekleştirilememesi 1.Uzman personel tarafından proje başvuru tarihlerinin takip edilmesi

1.Müdür ve müdür yardımcıları tarafından ilgili başvurunun takvim süresi içerisinde yapıldığının kontrol edilmesi

6 Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje yönetim sürecinin Erasmus+ uygulama el kitabı dahilinde yapılması Proje Yürütücüsü (Uzmanlar) Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yüksek 1.Proje katılımcılarına uygunsuz ödeme yapılması

2. Öğrenci ve personelin seçim süreçlerinin yanlış gerçekleştirilmesi

3.Kurallara aykırı uygulama yapılması

 

1.Uzman personel tarafından her yıl Ulusal Ajans tarafından yayımlanan kitapçığın okunması

2. Müdür ve Müdür yardımcıları tarafından proje uygulamalarını ve yönetim sürecinin takibinin sağlanması

7 Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğrenci ve personel seçim kriterlerinin adil, şeffaf ve herkesi kapsayıcı şekilde belirlenmesi Seçim Komisyonu Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yüksek 1.Ulusal Ajans tarafından ilan edilen seçim kriterlerinin dikkate alınmaması

2. Eşitlik ilkesine aykırı hareket edilmesi

1. Seçim Komisyonu tarafından öğrenci ve personel seçim tutanaklarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

2. Yönetim kurulu kararı öncesinde kurul üyeleri tarafından kontrolünün sağlanması

8 Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Tüm işlemlerin KVKK kapsamında yürütülmesi Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tüm çalışanlar Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yüksek 1.Gizliliği korunması gereken bilgilerin paylaşılması

2. Kurum yazılımlarının şifrelerinin kurum dışındaki üçüncü şahıslarla paylaşılması

1. Müdür ve Müdür yardımcıları tarafından tüm çalışanlara KVKK konusunda bilgilendirme yapılması ve bu kapsamda KVKK’ya riayet edilmesinin sağlanması

2. KVKK’ya uyulmaması durumunda sorumlu personel hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması

9 Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Resmi yazılardaki gizli bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılması Memur Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Yüksek 1.Gizliliği korunması gereken bilgilerin paylaşılması 1. Müdür ve Müdür yardımcıları tarafından tüm çalışanların KVKK kapsamında görevlerinin yürütülmesinin sağlanması

2. Üçüncü şahıslarla paylaşılması durumunda sorumlu personel hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması

ONAYLAYAN

Doç. Dr. Volkan YÜNCÜ

Müdür

Hassas Görevler (docx)

Hassas Görevler (pdf)

23 Aralık 2022, Cuma 314 kez görüntülendi