Merkez Müdürlüğümüz danışma kurulu üyeleri olan iç ve dış paydaşlarımız ile 06.06.2024 tarihinde toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda dış paydaşlara üniversitemizin akreditasyonu hakkında bilgi verilmiş, staj olanakları görüşülmüş, kurumlar arası iletişim ve yazışmalar hakkında konular istişare edilmiştir. ERASMUS değişim programının detayları görüşülmüş, var olan konsorsiyumlarımız hakkında bilgilendirmeler yapılmış, birimimizin çalışmaları için paydaşların görüş ve önerileri alınmıştır. Toplantıya AFSÜ Uluslararası İlişkiler Müdürü Doç. Dr. Murat YEŞİL, Afyonkarahisar Valiliği Proje Ofisi- İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Süleyman DÖNMEZ, ATSO Arge ve Dış İlişkiler Uzmanı-İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Birim Personeli Güler MUTLU dış paydaş olarak katılım sağlamıştır. Toplantıda; birimimiz Müdürü Doç. Dr. Volkan YÜNCÜ, Müdür Yardımcılarımız Doç. Dr. Fatih GÜNGÖR ve Dr. Öğr. Üyesi Fatih SERTTAŞ, iç paydaşlarımızdan Doç. Dr. Osman USLU ve ERASMUS Öğrenci Kulübü Başkanı Cahit Han AYDIN da hazır bulunmuşlardır. 

06 Haziran 2024, Perşembe 96 kez görüntülendi