Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Merkezi, 9 farklı ülkeden çeşitli üniversitelerin işbirliğiyle hazırlıklarına başlanan “Sustainability in Historical Buildings” isimli ERASMUS+ Capacity Building for Higher Education projesine, proje ortağı olarak katılım sağlamıştır. Yükseköğretim alanındaki kapasite geliştirme projeleri, öncelikle AB Üye Devletleri’ndeki veya programa bağlı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile programa bağlı olmayan üçüncü ülkeler arasındaki çok taraflı ortaklıklara dayanan ulusötesi işbirliği projeleridir. Bu kapsamda, Doğu Balkan Ülkeleri’nin yükseköğretim kurumlarının gelişimi hedef alınan projede, üniversitemiz bilgi-teknoloji ve deneyimiyle hedef ülkelere yol gösterici konumunda olacak ve bilgi aktarımı sağlanacaktır. Uzun süreli yazışmaların ardından gerçekleştirilen ilk toplantıya, ülkemizi ve üniversitemizi temsilen Uluslararası İlişkiler Merkezi Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih SERTTAŞ, İç Mimarlık Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru OKUYUCU ve ekibindeki öğretim elemanları Öğr. Gör. Seda MAZLUM, Öğr. Gör. Fatih MAZLUM ve Arş. Grv. Merve ÇİFTÇİ katılım sağlamıştır. Dr. Öğr. Üyesi Fatih SERTTAŞ’ın Üniversitemizi ve ERASMUS çalışmalarını tanıtan sunumunun ardından, Doç. Dr. Ebru OKUYUCU, ekibi ve proje konusuyla ilişkili olabilecek mimari çalışmaları hakkında bilgiler vermiştir.

Portekiz, İspanya, Avusturya, İtalya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan’ın yer alacağı projede, ülkemizi temsilen Afyon Kocatepe Üniversitesi bulunmaktadır. Kapasite geliştirme projelerinin amacı, yüksek öğrenimi modernleştirmek, uluslararasılaştırmak, erişimi artırmak, yükseköğretim kurumlarının ve sistemlerinin karşılaştığı zorlukları ele almak, AB ile işbirliğini artırmak, kültürlerarası farkındalığı ve anlayışı teşvik etmektir. Ülkemiz Ulusal Ajansı’nın önem verdiği AB programlarından olan kapasite geliştirme programının proje başvuru süreçleri devam etmektedir.

 

18 Eylül 2023, Pazartesi 102 kez görüntülendi