Avrupa Komisyonunun, eğitim ve öğretim alanına sağladığı hibe destekleri 2021-2027 yılları arasında yeni Erasmus+ Programıyla devam etmektedir. Yeni Erasmus+ Programı kapsamındaki üç ana eylemden biri olan Ana Eylem 2 – İşbirliği için Ortaklıklar kapsamında kurumsal, bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, uygulanması amacıyla, kurumlar/kuruluşlar arasında yapılan İşbirlikli Ortaklık Projeleri desteklenmektedir. İşbirliği için Ortaklık Projeleri eğitim, öğretim ve gençlik alanında faal olan her tür kurum/kuruluş ile program ülkelerinde yerleşik ECHE sahibi yükseköğretim kurumlarına açıktır.

Bu itibarla, 20 Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi Erasmus+ Yükseköğretim Alanı İşbirliği için Ortaklıklar Projeleri Bilgilendirme Toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya yükseköğretim sektöründe İşbirliği için Ortaklıklar projesi hazırlama düşüncesi olan ECHE sahibi yükseköğretim kurumları ve ilgili diğer kurumların katılımı mümkün olup toplantı kontenjanı sınırlı olduğundan
başvurular, yükseköğretim sektörüyle ilgililik açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır. İşbirlikli Ortaklık Projeleri ile doğrudan ilgili olmadığı değerlendirilen kişi ve/veya birimlerin başvuruları kabul edilmeyebilecektir.

Toplantıya katılacak kişilerin en geç 13 Nisan 2021 Salı günü saat 23:59’a kadar https://form.ua.gov.tr?id=a978a655-6575-4de2-b648-93e139fe7f49 bağlantısından kayıt yaptırmaları
gerekmektedir. İşbu duyuru ve programın Erasmus Ofisi dışındaki proje uygulama, teknoloji veya yenilikçilik, ArGE faaliyetleriyle ilgili birimlere duyurulması ve bu birimlerden katılım sağlanması hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

08 Nisan 2021, Perşembe 360 kez görüntülendi