Yönetim

GENEL TANITIM

Rektörlük Makamının 23.09.2003 tarihli ve 232 sayılı oluruyla kurulan Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü, 03.04.2006 tarihinde Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü olarak yeniden yapılanması amacıyla Üniversitemiz Senatosuna sunulmuş ve YÖK'e yapılan teklif üzerine Müdürlük olmuştur. Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 07.07.2006 tarihinde kurulmuştur. Merkezimiz çalışmalarını 5 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliğine göre yürütmektedir.

Merkezimiz, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmekte olan programları ve projeleri üniversitemiz adına organize etmekle yükümlüdür.
 

Müdür
Prof Dr. Mustafa GÜLER
Tel: 444 03 03  Dahili: 10414

E-mail: mguler@aku.edu.tr

Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Ayhan EROL
Tel: 444 03 03  Dahili: 10415

E-mail: aerol@aku.edu.tr

Müdür Yardımcısı
Yrd Doç. Dr. Günnur PEŞMEN
Tel: 444 03 03  Dahili: 10366

E-mail: gpesmen@aku.edu.tr

 

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mustafa SOLAK

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ

Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Prof. Dr. Mustafa GÜLER

Doç. Dr. Ayhan EROL

Yrd. Doç. Dr. Günnur PEŞMEN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet YÖNETKEN

Yrd. Doç. Dr. Metin ÖZGÜL

Yrd. Doç Dr. Ercan ŞEN

 

 

 

HIZLI ERİŞİM