Başvuru süreci personel

 

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 ERASMUS (KA103) DERS VERME (DV) VE PERSONEL EĞİTİMİ (PE) HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

 1. Ulusal Ajans tarafından üniversitemize 2016-2017 Akademik yılında Ders Verme Hareketliliği için 10.350€, Personel Eğitimi Hareketliliği için 12.950€ hibe tahsis edilmiştir.
 2. Lütfen başvuru ilanında tüm maddeleri okuduktan sonra başvurunuzu gerçekleştiriniz ve istenilen tüm belgeleri başvuru formu ile birlikte 27 Ocak 2017 tarihine kadar merkezimize teslim ediniz. Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirme dışı tutulacaktır.
 3. Başvurular Merkez Müdürlüğümüze elden yapılacaktır.
 4. Erasmus Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği için imzalanmış üniversiteler arası ikili anlaşmalar ve kontenjan sayıları http://uim.aku.edu.tr/ortak-ulkeler adresinde verilmiştir.
 5. Başvuru yapan personelin gideceği üniversite veya kurumdan;
 1. davet mektubu (invitation letter)
 2. teaching programme (ders verme hareketliliğinden başvuru yapanlar için) (boş form web sayfamızdan temin edilebilir)
 3. working programme belgelerini imzalı ve mühürlü olarak, (personel eğitimi hareketliliğinden başvuru yapanlar için) (boş form web sayfamızdan temin edilebilir)
 4. Yabancı dil belgelerini (Yurtiçi veya yurtdışında yabancı dille eğitim veren bir üniversiteden diploma sahibi olanların diplomalarını eklemeleri yeterlidir),
 5. Eğer uluslararası proje deneyimi var ise belgesini başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir. Örnek belgeler web sayfamızdan temin edilebilir. Belgelerini eklemeyen başvuru sahipleri değerlendirme dışı tutulacaktır.
 1. Başvurular, EK-1 formunda yer alan kriterlere göre değerlendirilecektir.

Değerlendirme sonucunda asıl ve yedek adaylar Uluslararası İlişkiler Uyg. Araş. Mer. web sayfasında ilan edilecektir.

 1. İsteyen personel maddi destekten feragat ederek (hibesiz) faaliyetten faydalanabilir. Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla beraber değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. Hibesiz personelin farkı, personelin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır. Hibe alınmaması personelin seçim sürecine dahil olmamasına gerekçe değildir.
 2. Erasmus Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere ilave hibe verilebilmektedir.

 

 1. Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personelin seyahat gideri “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanmaktadır. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4

Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan 2 nokta arasının km değeri tespit edildikten sonra aşağıdaki tablo hibe hesaplaması için kullanılır:

 

Elde edilen “km” değeri

Hibe miktarı

100-499 km arası

180€

500-1999 km arası

275€

2000-2999 km arası

360€

3000-3999 km arası

530€

4000-7999 km arası

820€

8000 km ve üzeri

1.100€

 

 

 1. 2016-2017 Akademik Yılında Ulusal Ajans tarafından ülkelere göre belirlenen Ders Verme ya da Eğitim Alma Faaliyetleri için günlük/haftalık hibeler aşağıdaki gibidir.

Grup

Ülkeler

Günlük Hibe Miktarı (€)

Grup A

Danimarka, İrlanda, Hollanda, İsveç, Birleşik Krallık

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Romanya, İsviçre, Türkiye

126

Grup C

Makedonya, Almanya, Letonya, Malta, Portekiz, Slovak Cumhuriyeti, İspanya

108

Grup D

Hırvatistan, Estonya, Litvanya, Slovenya

90

 

Merkez Müdürlüğümüze başvuru için teslim etmeniz gereken evraklar:

 • EK-4 başvuru formu (imzalı)
 • Davet mektubu (invitation letter)
 • Teaching Programme (ders verme hareketliliğinden başvuru yapanlar için)
 • Working Programme (personel eğitimi hareketliliğinden başvuru yapanlar için) belgelerini imzalı ve mühürlü olarak,
 • Yabancı dil belgelerini (Yurtiçi veya yurtdışında yabancı dille eğitim veren bir üniversiteden diploma sahibi olanların diplomalarını eklemeleri yeterlidir),
 • Eğer uluslararası proje deneyimi var ise belgesini başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir. Örnek belgeler web sayfamızdan temin edilebilir.

Belgeleri eksik olan başvuru sahipleri değerlendirme dışı tutulacaktır.

 

HIZLI ERİŞİM